Home » Leidiniai

Leidiniai

 • COVID-19 pandemija nesutrukdė gyventojams dalyvauti savanoriškoje ir bendruomeninėje veikloje

  Lietuvos gyventojų dalyvavimas bendruomeninėje ir savanoriškoje veikloje nesumažėjo, nepaisant dėl COVID-19 pandemijos viešo gyvenimo suvaržymų ir ribojimų, parodė Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 2021 m. lapkričio mėn. atlikta gyventojų apklausa.Kaip rodo apklausos rezultatai, dalyvavimas bendruomeninėje veikloje nepakito (2020 metais šioje veikloje dalyvavo 21 proc., o 2021 metais – 24 proc. respondentų), o dalyvavimas … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas Lietuvos regionuose

  Šiandien mokymasis visą gyvenimą – tai ne tik žmonių teisė, bet ir būtinybė, kuri gali padėti jiems išlaikyti ar keisti darbą, gauti didesnes pajamas, susirasti ir kritiškai vertinti viešai skelbiamą informaciją, bendrauti ar suteikti pagalbą kitiems. Vis dėlto, Lietuvoje iki šiol nepavyksta pasiekti dar 2008 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje užsibrėžto tikslo padidinti suaugusiųjų … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu: metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms

  Rekomendacijos skirtos padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių. Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo svarba ypač išryškėjo karantino laikotarpiu, kai dėl savivaldybėse išaugusių socialinių paslaugų poreikio ir padidėjusio žmonių, kuriems reikėjo pagalbos, skaičiaus ženkliai išaugo veiklos apimtys.

  Skaityti daugiau

 • Švietimo paslaugų teikėjų savivaldybėse analizė ir rekomendacijos

  Strateginiuose valstybės dokumentuose, iki 2020 m. nepriklausomiems paslaugų teikėjams numatyta perduoti 15 proc. savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų (pavyzdžiui, socialinių,  kultūros, švietimo, mokslo, sporto). Nepaisant to, šie procesai strigo, o švietimo srityje paslaugų perduota vos keli procentai (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro duomenimis 2018 m. – 2,86 proc.).  

  Skaityti daugiau

 • Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimas

  Tyrimu siekta išsiaiškinti, koks gyventojų požiūris ir įsitraukimas į bendruomeninę ir savanorišką veiklą bei pagrindinės problemos, kylančios norintiems dalyvauti šiose veiklose. Tyrime naudota viešai skelbiama teisinė ir statistinė informacija ir duomenys, atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa bei surengtos fokusuotų grupių diskusijos su bendruomenių, savanorišką veiklą organizuojančių nevyriausybinių organizacijų atstovais ir savanoriais.

  Skaityti daugiau

 • Kodėl stringa NVO įtraukimas į švietimą savivaldybėse: 5 atvejų analizė

  Švietimas vis dar yra pati uždariausia viešųjų paslaugų sritis, į kurią nepriklausomiems teikėjams įsilieti sudėtinga. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro duomenimis, 2018 metais iš daugiau kaip 1 mlrd. eurų, Lietuvos savivaldybėse skiriamų  švietimo paslaugoms, nebiudžetiniams švietimo subjektams vidutiniškai tebuvo skirta kiek mažiau nei 3 proc. O kitose srityse, pavyzdžiui, sporto (apie 12-13 proc.), socialinių paslaugų … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Ko mokoma mokykloje apie Europos Sąjungą – analizė ir rekomendacijos

  Pastaraisiais metais vis dažniau diskutuojama apie būtinybę atnaujinti ugdymo turinį, kad jis atitiktų visuomenės lūkesčius bei kryptingai ugdytų ateičiai reikalingas kompetencijas.

  Skaityti daugiau

 • Globalusis švietimas: specialus naujienlaiškis

  Projektui „Žiniasklaida vystymuisi“ baigiantis, kviečiame skaityti jau penktajį specialųjį naujienlaiškį, skirtą globaliajam švietimui. Ankstesniuose leidiniuose pristatėme 2015 metais įvykusius pokyčius vystomojo bendradarbiavimo politikoje, pasaulį ištikusia migracijos krizę, humanitarinės pagalbos sampratą ir naujoves, kurias paskatino prieš du metus Jungtinių Tautų priimti Darnaus vystymosi tikslai. Kiekviename numeryje dalijomės ekspertų komentarais, lyginome situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, pristatėme unikalias patirtis. O šiame numeryje … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Darnaus vystymosi tikslai: specialus naujienlaiškis

  Tik 4 proc. Lietuvos gyventojų žino, kas yra Darnaus vystymosi tikslai (DVT) (#DVTikslai/ #DVD2030). „Būtent dėl to, kad mažai kas supranta šią sritį, kyla nemažai problemų, nėra politinio palaikymo. Visuomenė taip pat nedaug supranta, nepalaiko, nes nežino, kokios atsiveria galimybės įgyvendinus darnaus vystymosi principus. Tarkime, su tais mažais ištekliais galima pasiekti gerą rezultatą, jei gali … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Tyrimas „Vystomasis bendradarbiavimas Lietuvos žiniasklaidoje“

  Nepaisant 2015 m. sukelto informacinio triukšmo, skirto Europos vystomojo bendradarbiavimo metams (Eurobarometro duomeninmis žinančių, kad 2015-ieji buvo paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, dalis tarp Lietuvos respondentų buvo didžiausia visoje Europos Sąjungoje), Lietuvos gyventojų pritarimas ir ryžtas remti skurstančias pasaulio šalis ir jų žmones tendencingai silpnėja.

  Skaityti daugiau

 • Humanitarinė pagalba: specialus naujienlaiškis

  Šiame naujienlaiškyje pristatomi straipsniai kalba apie humanitarinės pagalbos tendencijas ir kintantį, daugiasluoksnį humanitarinės pagalbos mechanizmą. Tiek humanitarinės komunikacijos ypatumai, augantis grynųjų pinigų vartojimas humanitariniame sektoriuje, ekspertų nuomonės apie veiksnius, lemiančius pagalbos efektyvumą, tiek diskusijos apie š.m. gegužės 23-24 d. Stambule įvykusią humanitarinę konferenciją liudija būtinybę vis daugiau dėmesio skirti pačių nukentėjusiųjų įgalinimui. Tikimės, jog naujienlaiškis … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Migracija: specialus naujienlaiškis

  Jūsų dėmesiui – specialiame naujienlaiškyje apžvelgiame nuo antrojo pasaulinio karo laikų didžiausią Europos Sąjungą (ES) krečiančią „migrantų“ krizę. Ir nors žinome, jog vystomasis bendradarbiavimas kaip efektyvi skurdo mažinimo ir konfliktų sprendimo politika ilguoju laikotarpiu gali padėti išspręsti problemas, dėl kurių į Europą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, rizikuodami savo gyvybėmis, plūsta šimtai tūkstančių žmonių, visgi … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Finansavimas vystymuisi: specialus naujienlaiškis

  Šiais metais bus pasiektas pasaulinis sutarimas, kaip ir iš kokių lėšų bus finansuojami tolesni pasaulio vystymosi tikslai, pakeisiantys Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Šia proga kviečiame  skaityti specialiai šiai temai parengtą naujienlaiškį, kuriame sužinosite: – kiek paramos skiria Lietuva ir kaip planuoja toliau prisidėti prie kovos su skurdu; – kokia yra Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • „Žaliųjų“ pirkimų, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir skatinimas viešajame ir verslo sektoriuose

  Žaliųjų pirkimų gairės, 2012 Gairės yra skirtos valstybės, savivaldybių ir jų įmonių bei privačiojo sektoriaus biurų administratoriams ar už pirkimus atsakingiems darbuotojams. Gairėse pateikti paaiškinimai apie produkto ar paslaugos daromą poveikį aplinkai nuo jo gamybos iki virtimo atlieka. Leidinyje pateikiamos nuorodos į prekių ir paslaugų aplinkos apsaugos kriterijus, kurie gali būti naudojami kaip gairės, renkantis … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas, 2006

  LR Vyriausybės kanceliarijos užsakymu dokumentą parengė konsorciumas, sudarytas iš viešosios įstaigos  „Europos namai“, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ ir Didžiosios Britanijos strateginių komunikacijų bendrovės „Chime Communications plc“. Strategijos tikslas – formuoti ilgalaikį koordinuojamą vientisą šalies įvaizdį vidaus ir užsienio tikslinėms grupėms, kuris padėtų siekti valstybės ilgalaikės raidos tikslų bei užsienio politikos prioritetų, didinti … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Atviras kodas: PILIETIS, 2012

  Metodinė priemonė mokytojams moksleivių pilietiškumui ugdyti

  Šiandien vietoj tautinio tapatumo vartojame bendruomeninio, arba tinklinio, tapatumo sąvoką. Taip darome atsižvelgdami į šiuolaikinius tapatumo paieškos procesus, išeinančius už tautos ribų ir kuriamus bendrų vertybių, tikslų ir interesų žmones vienijančiuose bendruomenėse, judėjimuose ir tinkluose. Pastaroji sąvoka tiksliau apibūdina besiformuojančio (ypač jaunų žmonių) tapatumo kryptį. Švietimo tyrinėtojai Gerdas Baumanas (Gerd Baumann) ir Peteris Maklarenas (Peter … Continue reading

  Skaityti daugiau

 • Pozityvusis MEP virusas, 2012

  Jaunuolių pilietinio ugdymo(si) modelis

  Leidinyje pristatoma Mokomojo Europos Parlamento veiklos metodika. Šis pilietinio ugdymo(si) modelis, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams, skatina jaunuolių saviugdą ir savivaldą. Metodiką galima naudoti socialinių ir humanitarinių mokslų pamokose ir popamokinėje veikloje.

  Skaityti daugiau

 • Stalo žaidimas EurOpa, 2013

  Keliaudami po Europą žaidėjai pažįsta įvairių šalių kultūrą, o stodami į pasirinktą universitetą – pasitikrina savo žinias apie Europos Sąjungą. Kelionėje neišvengiami netikėti likimo vingiai, tarpusavio konkurencija ir nenumatytos išlaidos. Žaidimas yra skirtas asmenims nuo 16 metų amžiaus.  Ankstesni žaidimo leidimai  – 2005 ir 2011 m.  

  Skaityti daugiau

 • Garsūs Lietuvos žydai, 2013

  Tai dar vienas mėginimas pristatyti Lietuvos žydų fenomeną ir atsakyti į klausimą: ką pasauliui davė Lietuvos žydai? Knyga supažindina su žydų, dėl įvairių priežasčių išsiblaškiusių po visą pasaulį, kultūriniu paveldu kaip neatsiejama Lietuvos kultūros dalimi, kurių įnašas į šalies ir viso pasaulio mokslą, kultūrą, meną, sportą, politiką, verslo plėtrą yra visos Lietuvos visuomenės pasididžiavimo objektas. Pasirinkta šimtas asmenybių – … Continue reading

  Skaityti daugiau

Ilgamečiai projektai

2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031