Home » Leidiniai » Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu: metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms

Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu: metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms

Rekomendacijos skirtos padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių.

Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo svarba ypač išryškėjo karantino laikotarpiu, kai dėl savivaldybėse išaugusių socialinių paslaugų poreikio ir padidėjusio žmonių, kuriems reikėjo pagalbos, skaičiaus ženkliai išaugo veiklos apimtys.

Rekomendacijos NVO

Tam, kad galėtų vykdyti savanorišką veiklą ekstremaliųjų situacijų metu, organizacijos turi atitinkamai atnaujinti ir pritaikyti savo veiklos organizavimo struktūrą ir veikimo modelius, kad užtikrintų darbuotojų ir savanorių saugumą, veiklos tęstinumą ir finansinį tvarumą. Dokumente aptarti savanoriškos veiklos vykdymui ekstremaliųjų situacijų metu svarbūs klausimai tokie, kaip finansavimo programos ir priemonės, tinkamas dėmesys psichikos sveikatai ir emocinei pagalbai, būtinoji duomenų apsauga ir duomenų tvarkymas, dalijimasis informacija ir ištekliais, rizikos grupių žmonių dalyvavimas, pasirengimas vykdyti savanorišką veiklą, savanorių išlaidos ir kt.

Organizuojant savanorišką veiklą nuotoliniu būdu NVO svarbu tinkamai suplanuoti ir parinkti nuotolinio darbo formą, priemones ir metodus, atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius (pvz., jaunimo, (vyresniųjų) suaugusiųjų, asmenų, turinčių negalią, ir kt.), galimybes, teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką. Taip pat svarbu įvertinti organizacijos galimybes ir išteklius (pvz., darbo platformų prieinamumą ir funkcionalumą), užtikrinti reikiamą metodinę pagalbą, efektyvią komunikaciją su savanoriais ir tikslinėmis grupėmis, pasirūpinti tinkama duomenų apsauga.

Tinkamai įgyvendinti rekomendacijas galima tik glaudžiai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis, todėl dokumente pateikiami siūlymai ir šioms institucijoms. 

Savivaldybėms siūloma:

 • kreiptis į organizacijas, kurios dalyvauja savivaldybės NVO, bendruomeninių organizacijų tarybų, jaunimo organizacijų apskritųjų stalų veiklose, taip pat Nacionalinę NVO koaliciją arba nacionalines skėtines NVO asociacijas;
 • ekstremaliųjų situacijų komisijose paskirti kontaktinį asmenį socialinių NVO, vietos bendruomenių ir kitų organizacijų veikloms koordinuoti;
 • iš anksto organizuoti savanorišką veiklą tam, kad tikslingiau, veiksmingiauir platesniu mastu įgyvendinti pagalbos priemones;
 • informuoti svetainėje, socialinėse medijose ir kitais kanalais apie pagalbos poreikius;
 • apibrėžti problemas, kurias turi išspręsti savivaldybė, ir suderinti, kaip prie jų sprendimo gali prisidėti nevyriausybinės organizacijos;
 • įtraukti nevyriausybines organizacijas, kurios palaiko ryšius su labiausiai pažeidžiamų grupių žmonėmis arba gali susisiekti su jais;
 • numatyti papildomas priemones socialiai pažeidžiamoms grupėms ir kt.

Valstybės institucijoms siūloma:

 • inicijuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimą, siūlant savivaldybių ekstremalių situacijų komisijoms įtraukti verslo ir nevyriausybinio sektorių atstovus į sprendimų priėmimą;
 • užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant pasitelkti savanorius ekstremaliosios situacijos pasekmėms šalinti;
 • įtraukti NVO tarybą, Nacionalinę NVO koaliciją ir (ar) nacionalines skėtines NVO asociacijas dėl bendradarbiavimo ekstremaliosios situacijos metu;
 • skirti finansavimą nuotolinių mokymų organizavimui, siekiant parengti specialistus, kad šie galėtų efektyviai ir profesionaliai veikti ekstremaliomis sąlygomis;
 • vykdyti ad hoc savanorių įsitraukimo tyrimus ekstremalių situacijų metu, siekiant įvertinti savanoriškos veiklos naudą ir poveikį įvairiais lygmenimis.

Rekomendacijose pateikiami Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Estijos ir kitų šalių savanoriškos veiklos organizavimo pandemijos metu sėkmės pavyzdžiai.

Rekomendacijos parengtos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Išsamiau su tyrimu ir rekomendacijomis galite susipažinti čia:

Naujienlaiskis-TITULINIS

Ilgamečiai projektai

2024 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930