Home » Veikla » Vykdomi projektai » Critical Thinkers

2021 m. rugsėjis – 2023 m. liepa

Critical Thinkers

2021 m. rugsėjis – 2023 m. liepa

Europos namai pradeda įgyvendinti projektą „Critical Thinkers“, kuriuo siekiama ugdyti kritinį jaunų žmonių mąstymą ir sąmoningą jų dalyvavimą viešajame gyvenime. Projektas sujungia trijų Baltijos šalių organizacijų (Sceptical Society iš Latvijos, Shokkin Group iš Estijos ir Europos namai koordinuojamo tinklo „Žinau, ką renku“ iš Lietuvos) patirtį dirbant su medijų raštingumu, politiniu dalyvavimu ir mokymo metodų rengimu. 

COVID-19 krizė parodė, kokia Europa yra pažeidžiama dezinformacijos ir populizmo. Nors Baltijos šalys jau turi nemažai patirties kovojant su dezinformacija iš Rusijos, tačiau pandemijos metu šiose šalyse ir toliau fiksuoti dezinformacijos atvejai. Kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija vykdė medijų raštingumo, politinio sąmoningumo ir kovos su dezinformacija projektus, tačiau pastebėjo, kad dauguma iki šiol viešai prieinamos medžiagos šiose srityse yra daugiau akademinė, neatitinka jaunimo poreikių ir nėra tinkama darbui su jaunimu. Kritinis mąstymas ir sąmoningas dalyvavimas yra labai svarbūs ugdant jaunų žmonių atsparumą dezinformacijai ir manipuliacijoms. Todėl šiuo projektu sutelkiamos Baltijos šalių organizacijų žinios bei patirtis kuriant mišrią mokymo medžiagą, skirtą jaunimo NVO, jaunimo darbuotojams, pedagogams ir jaunimui. 

Projekto tikslai:

 • Išanalizuoti, palyginti ir reflektuoti Baltijos šalyse esamą praktiką ir medžiagą apie kritinį mąstymą ir sąmoningą dalyvavimą.
 • Sukurti internetinį mokymo kursą apie kritinį mąstymą, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir sąmoningą dalyvavimą jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo darbuotojams ir lyderiams, daugiausia dėmesio skiriant jaunimui.
 • Sukurti interaktyvius mokomuosius žaidimus apie kritinį mąstymą ir sąmoningą dalyvavimą, atliepiančius jaunų žmonių poreikius.
 • Tobulinti jaunimo NVO, jaunimo darbuotojų ir jaunimo lyderių kritinio mąstymo ir sąmoningo dalyvavimo kompetencijas.
 • Didinti jaunų žmonių supratimą apie dezinformaciją, netikras naujienas ir grėsmes demokratijai.
 • Kurti organizacijų, dirbančių kritinio mąstymo ir sąmoningo dalyvavimo srityse, tinklą.

Projektu siekiami rezultatai:

 • Inovatyvi mišraus ugdymo programa, apjungianti 1 internetinę edukacinę platformą bei 4 žaidimų ir edukacinių metodų rinkinį, kuriuos naudos dalyvaujančios organizacijos bei kitos Baltijos šalių ir Europos organizacijos, su jaunimu dirbantys asmenys.
 • 15 jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų, jaunimo darbuotojų ir lyderių patobulins savo kompetencijas medijų raštingumo, kritinio mąstymo ir politinės stebėsenos srityse.
 • 15 jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų, jaunimo darbuotojų ir lyderių patobulins edukacinių priemonių kūrimo ir kūrybinio mąstymo įgūdžius.
 • 45 jauni žmonės dalyvaus mokomosios medžiagos kūrime ir vystyme.
 • 200 jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovų, jaunimo darbuotojų ir lyderių bei suinteresuotųjų šalių iš Baltijos šalių bus informuoti ir naudosis sukurtais mokymo įrankiais.
 • 300 jaunuolių pagerins supratimą apie dezinformaciją ir jos grėsmes demokratijai, žiniasklaidos raštingumą, kritinį mąstymą ir sąmoningą dalyvavimą viešajame gyvenime.
 • Sukurtas Baltijos šalių NVO ir jaunimo lyderių, veikiančių kritinio mąstymo ir sąmoningo dalyvavimo srityse, tinklas.

Projektas bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+

Projektą finansuoja: Projekto partneriai:    
15 priedas. Logotipas_EU veliava_Erasmus+ Logas su uzrasu tamsiam fone Shokkin Logo - transparent (R) SB_baneris_var-1

 

Ilgamečiai projektai

2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031