Home » Veikla » Igyvendinti projektai

Kategorijos archyvas: Igyvendinti projektai

Efektyvesnės švietimo sistemos link. Partnerystės su NVO stiprinimas

2020 m. kovas – gruodis

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama stipresnės NVO ir valstybės institucijų partnerystės bei didesnės nevyriausybinių švietimo ir ugdymo įstaigų įtraukties į švietimo sistem.

(daugiau…)

Sustiprėjusios NVO regionuose siūlys įvairesnes švietimo paslaugas

2019 m. balandis-gruodis

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradeda įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kurio tikslas paskatinti švietimo paslaugų decentralizavimą savivaldybėse ir nepriklausomų švietimo veikėjų įgalinimą.

(daugiau…)

Nevyriausybinių švietimo organizacijų ir valstybės institucijų partnerystės stiprinimas

2018 m. rugsėjo 12 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

Tikslas: sudaryti konkurencingą teisinę, administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms dalyvauti formuojant švietimo politiką, stiprinti jų profesinius ir institucinius gebėjimus teikiant švietimo ir ugdymo paslaugas.

(daugiau…)

NVO vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

2017 m. rugpjūtis – gruodis

Tikslas: stiprinti nevyriausybines švietimo organizacijas, jų profesinius ir institucinius gebėjimus, įgalinti jų astovus aktyviai ir kompetetingai dalyvauti švietimo sistemoje bei politikoje. Tokiu būdu siekiama kokybiškesnės, konkurencingesnės ir efektyvesnės švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje.

(daugiau…)

Būkim pažįstami!

2017-2019

Šiandien Lietuvoje gyvena beveik 40 000 žmonių, atvykusių iš įvairių, ne Europos Sąjungos, šalių. Remantis sociologinių tyrimų rezultatais, didelė dalis Lietuvos gyventojų nenorėtų, kad jų kaimynas ar bendradarbis būtų užsienietis, tačiau vos keli iš jų pažįsta ar yra bendravę su jais. Būtent dėl žinių ir asmineninės patirties stokos kyla kitokių baimės. Siekiant didesnio tarpusavio pažinimo ir supratimo, taip pat skatinant dialogą tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių piliečių, įgyvendinamos šios veiklos.

(daugiau…)

Eurodebatai: viešojo kalbėjimo iššūkis

2015 m. gruodžio 1 d. – 2016 m. kovo 4 d.

Tai – individualus vyresniųjų klasių mokinių debatų konkursas, skirtas ne tik varžytis savo gebėjimais viešai kalbėti, bet ir idėjomis dėl imigracijos politikos bei skaitmeninės rinkos galimybių savo mieste.

Tikslas – paskatinti jaunimo lyderius visoje Lietuvoje domėtis ES imigacijos politika ir vieningos skaitmeninės rinkos galimybėmis bei išsakyti savo nuomonę šiomis temomis.

(daugiau…)

Žiniasklaida vystymuisi

2015-2017

Tikslas – žiniasklaidos priemonių  pagalba pagilinti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos ir Slovakijos gyventojų supratimą apie globalaus pasaulio iššūkius ir sąsajas tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių. Veikloje dalyvauja nacionalinės žiniasklaidos atstovai iš Lietuvos radijo ir televizijos, 15min.lt, Verslo žinių ir Lietuvos žinių.

(daugiau…)

Profesinių gebėjimų tobulinimas viešbučių paslaugų srityje

2015–2016

Tikslas: suteikti galimybę Lietuvos profesinių mokyklų studentams stažuotės užsienyje metu patobulinti savo žinias, įgūdžius, socialinius ir asmeninius gebėjimus ir įgyti naudingos patirties viešbučių turizmo ir paslaugų srityje.

(daugiau…)

Atviras kodas: PILIETIS

2011-2013

Tai – jungtinių pajėgų iniciatyva atkreipti vyresniųjų klasių moksleivių dėmesį į jų dideles ir realias galimybes patiems gerinti savo aplinką, kurioje jie ir jų artimieji gyvena, mokosi, dirba.

(daugiau…)

Diskusijų forumas Prabilk Tau ir Europai svarbiais klausimais

2008–2009

Tikslas – neformaliais būdais plėtoti demokratinės visuomenės tradicijas Lietuvoje, rengiant viešas diskusijas europinės svarbos klausimais. Pasirinktos naujoviškos, iki tol šalyje retai naudojamos priemonės: virtualus diskusijų forumas, tiesioginės diskusijų transliacijos internetu ir neformalios diskusijos viešose miesto erdvėse.

(daugiau…)

Britanijos mokytojų stažuotės Lietuvoje

2004-2009

Pagal Tarptautinę mokytojų profesinio tobulinimo programą (TIPD), skirtą supažindinti Britanijos mokytojus su pasaulio šalių švietimo sistemomis, keistis gerąja patirtimi, skatinti naujų ugdymo metodų naudojimą savo šalyje, organizuotos Britanijos mokytojų stažuotės Lietuvoje.

(daugiau…)

Pilotinė konsensuso konferencija: aktyvus piliečių dalyvavimas viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese vietos savivaldoje

2007–2008

Tikslas – ieškoti būdų ir priemonių, stiprinančių dialogą tarp piliečių ir valdžios institucijų, darančių įtaką viešosios politikos sprendimams. Pirmą kartą Lietuvoje išbandytas naujas pilietiškumo ugdymo metodas – konsensuso konferencija, – skatinantis aktyvų piliečių dalyvavimą viešojoje politikoje ir plėtojantis aktyvaus pilietinio dalyvavimo kultūrą.

(daugiau…)

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą

2008

Tikslas – užtikrinti didesnę visuomenės paramą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo (VB) politikai, informuojant visuomenės grupes apie VB tikslus, įgyvendinimo programas ir projektus, didinant jų supratimą bei skatinant aktyvų dalyvavimą šioje srityje.

(daugiau…)

Žaliųjų pirkimų, atliekų vengimo bei rūšiavimo suvokimas ir skatinimas viešajame ir verslo sektoriuose

2007–2008

Didelis popieriaus sunaudojimas valstybinėse institucijose, įstaigose, privataus ir NVO sektoriaus organizacijose susijęs su keliais tarpusavyje susijusiais dalykais. Daugumoje pasirinktų tikslinių grupių nėra įdiegta atliekų rūšiavimo sistema, todėl popierius yra išmetamas kartu su kitomis atliekomis. Tokiu būdu prarandami dideli kiekiai popieriaus, kurį būtų galima būtų pakartotinai perdirbti ir panaudoti. Antra, nėra įdiegta atliekų vengimą skatinanti praktika, kuri glaudžiai susijusi su žaliaisiais pirkimais. Šią nusistovėjusią praktiką gali pakeisti tikslinių grupių priimtos vidaus taisyklės, nustatančioms taupų popieriaus ir kitų prekių naudojimą, racionalius pirkimus.

(daugiau…)

Visuomenės informavimo kampanija PRO NATURA

2007

Kampanijos Laiko patikrintos vertybės – naujos galimybės tikslas – paskleisti žinią, kad Lietuvos parkai, draustiniai, rezervatai yra visų žmonių turtas, kurį jie turi tausoti ir puoselėti. Kraštovaizdis – tai fundamentali šalies vertybė, neatsiejama lietuviškos savasties dalis, kurios nesuformuosi vien tik institucinėmis priemonėmis. Gamtos gyvybingumą lemia žmonių požiūris, jų suvokimas ir veiksmai globojant žaliąjį paveldą. Pasyvus ar abejingas požiūris neišvengiamai veda prie neatkuriamo kraštovaizdžio nykimo, sykiu lietuviškos savasties praradimo.

(daugiau…)

Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projekto parengimas ir pamatinės idėjos priimtinumo analizė

2006–2007

Tikslai:

  • Sukurti kryptingą ir sistemingą informavimo apie valstybę politiką,
  • Parengti strateginį dokumentą ilgalaikiam koordinuojamam vientisam šalies įvaizdžio formavimui vidaus ir užsienio tikslinėms grupėms,
  • Patikrinti siūlomos pamatinės idėjos priimtinumą visuomenės grupėms.

(daugiau…)

Ilgamečiai projektai

2022 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930