Home » 2023

Metinis archyvas: 2023

Learn before you vote 2024 2023 m. rugsėjis – 2024 m. birželis

Artėjant 2024 m. Europos Parlamento rinkimas, „Europos namai“ ir politikos stebėsenos tinklas „Žinau, ką renku“ įgyvendina naują projektą. Projektu siekiama remti demokratinį piliečių įsitraukimą, sukuriant erdves tiesiogiai diskutuoti apie Europos Sąjungą ir Europos Parlamentą, rengiant mokymus, skirtus ugdyti įgūdžius ir žinias apie ES institucijas, funkcijas ir informuojant, kodėl kiekvienas balsas Europos Parlamento rinkimuose svarbus.

(daugiau…)

Dalyvaukite edukacinių stalo žaidimų sąmoningo pilietiškumo ir medijų raštingumo temomis premjeroje

Dalyvaukite naujų edukacinių stalo žaidimų sąmoningo pilietiškumo ir medijų raštingumo temomis premjeroje. 

Renginyje išbandysite tiek ilgus, tiek trumpus žaidimus, pritaikytus darbui su didelėmis grupėmis (25 asmenys ir daugiau), tiek mažesnėms grupelėms (3-8 žmonėms) ir kartu su kitais jaunimo darbuotojais aptarsite, kaip geriausiai metodus pritaikyti darbui su jaunimui bei sužinosite, kur rasti daugiau informacijos apie kritinį mąstymą ir aktyvų dalyvavimą viešajame gyvenime. 

Žaidimų metu galėsite: 

 • įsikūnyti į šviežiai iškeptus bei „carais“ tapusius politikus ir bandysite laimėti savivaldos rinkimus, 
 • sužinosite, ar lengva įgyvendinti priešrinkiminius pažadus bei kokių resursų tam reikia. 
 • Mąstyti kritiškai mokysitės narpliodami tinklus, kuriais plinta melagienos, bei bandydami užkariauti žiniasklaidą. 

Užsiėmimai kiekviename pabudins stalo žaidimų entuziastą!

Žaidimai bus pristatomi birželio 8 d. Vilniuje, nuo 11 iki 16:30 val. Viešbutyje „Comfort“. Registruotis į renginį galima iki birželio 5 d. adresu: https://forms.gle/qm3TPY81S6t8Eo8H7

Atvykstantiems iš kitų miestų bus kompensuojamo kelionės išlaidas.

Europos namų globojamą tinklą „Žinau, ką renku“ inicijavo ir jame dalyvauja jauni žmonės iš visos Lietuvos. Vienas pagrindinių tinklo tikslų stiprinti informuotą dialogą tarp politikų ir rinkėjų bei šviesti jaunus žmones apie sąmoningą dalyvavimą politiniuose procesuose. Tačiau dažnai pasigesdavome įrankių, kurie padėtų įtraukiančiai kalbėti su jaunais žmonėmis apie politiką ir sąmoningą pasirinkimą rinkimų metu.

Dėl to kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos ES finansuojamo Erasmus+ projekto metu sukūrėme virtualų kursą, (rasite paspaudę čia) bei stalo žaidimus, padedančius su jaunimu kalbėti apie medijų ir politinį raštingumą, kritinį mąstymą, politikų stebėseną. Būtent tai ir pristatysime renginyje.

Jei turite kokių nors klausimų apie renginį, rašykite rugile@zinaukarenku.lt.

Projektas bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+

Projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“ rezultatai

Kartu su Nacionaliniu švietimo NVO tinklu ir kitais partneriais baigtas įgyvendinti projektas „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, kurio tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo).

Daugumoje savivaldybių NVO dalyvavimas švietimo politikos formavime ir įgyvendinime yra silpnas ir fragmentiškas, organizacijų ištekliai ir gebėjimai – nepakankami, o savivaldybėse vyrauja nepasitikėjimas jomis. Nacionaliniu lygmeniu NVO atskyrimas nuo bendros švietimo politikos ir ugdymo sistemos riboja galimybes didinti švietimo įvairovę ir teikti gyventojų poreikius atliepiančias kokybiškas švietimo paslaugas.

Projekto veiklos padėjo sustiprinti nevyriausybinių organizacijų, ypač regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei sukūrė palankesnę aplinką ir instrumentus joms dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime, sistemingiau vykdyti nacionalinės ir vietos valdžios institucijų priežiūrą.

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse;
 • Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrojo ugdymo, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir praktinio 4K modelio rengimo bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam NVO įtraukimui;
 • Atlikti švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, pasitelkiant partnerių išteklius ir gebėjimus.

Projekto rezultatai:

 • Šešių savivaldybių (Utenos ir Trakų rajono, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos ir Vilniaus miesto) administracijoms ir taryboms pateikti siūlymai dėl vietos švietimo NVO įtraukimo į patariamuosius darinius bei rekomendacijos dėl partnerystės su NVO švietime skatinimo.
 • Surengtos apskritojo stalo diskusijos su šešių savivaldybių NVO, savivaldybių tarybų, administracijos ir pavaldžių įstaigų atstovais apie vietos NVO ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą bei NVO dalyvavimą švietimo sistemoje.
 • Atlikti advokacijos veiksmai, siekiant parengtų siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo bei NVO įtraukimo į švietimo sistemos klausimų sprendimą.
 • Parengti ir atsakingoms valstybės institucijoms pateikti 2 dokumentai su siūlymais ir rekomendacijomis dėl bendrojo ugdymo programų ypatingą dėmesį skiriant tarpdalykinėms ir pilietiškumo programoms.
 • Surengta diskusija dėl pateiktų siūlymų su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų, Nacionalinės švietimo agentūros ir kitų švietimo institucijų ir įstaigų atstovais.
 • Parengta Lietuvos švietimo duomenų analizė ir rekomendacijos dėl atvirų duomenų švietimo srityje principo įgyvendinimo.
 • Daugiau nei 250 dalyvių (NVO, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų) įgis žinių apie įvairius pilietiškumo kompetencijų ugdymo modelius ir jų integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes dalyvaudami mokymuose.
 • 58 dalyviai iš 15 NVO sustiprins gebėjimus dalyvauti priimant švietimo politikos sprendimus nacionaliniu ir vietos lygmenimis, parengs savo organizacijų advokacijos planus dėl konkrečių švietimo klausimų, aktualių organizacijoms, įgyvendinimo.

Projektą įgyvendino Nacionalinio švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriu iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje. Projekto pabaiga – 2023 m. sausio mėn. 31 diena.

Ilgamečiai projektai

2024 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829